Terug naar evenement overzicht 03-06-2016

CCS multi-tool of meerkoppige draak?

CCS multi-tool of meerkoppige draak?

Socratisch debat CCS: multi-tool of meerkoppige draak

In het kader van de energiedialoog van minister Kamp en naar aanleiding van de promotie van Sander van Egmond nodig ik u uit voor het debat "CCS: multi-tool of meerkoppige draak" dat wordt gehouden op vrijdag 3 juni 2016 van 15:00 - 18:00 uur te Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht. Het debat wordt voorgezeten door Jan Vos (Tweede Kamerlid voor de PvdA) en Lucia van Geuns (TNO).

 

Nu het klimaatakkoord van Paris is ondertekend, is besef voor de noodzaak voor CO2 reductiemaatregelen groter dan ooit en met het energieakkoord hebben veertig Nederlandse bedrijven en milieuorganisaties gezamenlijk geconstateerd dat CO2 afvang en opslag (CCS) onvermijdelijk is om de klimaatverandering te stoppen. De implementatie van CCS gaat desondanks traag, terwijl CCS in de elektriciteitssector een significante rol kan spelen totdat de kolen en gas centrales zijn vervangen door duurzame energie-opwekkers. Voor de CO2-intensieve industrie, zoals de staal- en cement industrie, raffinaderijen en afvalverbrandingsinstallaties, zijn vooralsnog geen duurzame alternatieven voor handen en is CCS noodzakelijk om CO2 reductie te realiseren. Verder geeft de combinatie van CCS en biomassa de mogelijkheid tot negatieve emissies, die misschien nodig zullen zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

 

Daarom nodigen we u uit voor dit debat, waarin we samen met u proberen te definiëren onder welke voorwaarden welke vormen van CCS maatschappelijk gewenst zijn, en welke vormen van CCS ongewenst zijn. Het aantal deelnemers is beperkt tot 50, meldt u daarom snel aan. Meer informatie over de energiedialoog kunt u vinden op www.mijnenergie2050.nl. Als opwarmer voor de bijeenkomst kunt u het essay downloaden dat Sander van Egmond geschreven heeft naar aanleiding van zijn proefschrift.

 

Jan Hopman, Directeur CATO

Programma

15:00 Ontvangst

15:30 Socratisch debat  met een inleiding over de energiedialoog

17:15 Receptie om na te praten

 

Inschrijving

U kunt zich niet inschrijven voor het evenement.
Terug naar evenement overzicht

Search in Website

Search publications»

My CATO

The form has been sent
Please fill in your username
Please fill in your password
Forgot your password?»

Contact

If you have any questions, comments or suggestions, please let us know.
More information»

CATO in the news

Your daily selection of CCS-news?

 

Log in to MyCATO for 'CATO in the news'