Debat: 'De CO2-boemerang van Greenpeace' (Trouw)

Greenpeace voert onder andere in de Eemshaven een campagne tegen nieuwe kolencentrales van Nuon en RWE. Kolencentrales stoten meer broeikasgas (CO2) uit dan gascentrales en zijn slecht voor het klimaat. In een duurzame samenleving horen deze centrales niet thuis. Het lijkt dus een logische campagne. Als die tenminste hiertoe beperkt zou blijven.

De Greenpeace-campagne voert niet alleen actie tegen de bouw van kolencentrales, maar pakt in een adem door naar CO2-opslag. Hiermee kiest Greenpeace voor een strategie die voor het klimaat averechts werkt. Het gevaar bestaat dat kolencentrales er toch komen, maar dan zonder CO2-opslag: het tegenhouden van CO2-opslag blijkt namelijk makkelijker dan het tegenhouden van de kolencentrales in aanbouw, zoals we weten na het stoppen van het Barendrecht project. Tel uit je winst voor het klimaat.

 

Greenpeace rechtvaardigt hun campagne tegen CO2-opslag door erop te wijzen dat de energiebedrijven CO2-opslag als excuus gebruiken om de nieuwe kolencentrales te bouwen. Dit terwijl er nog geen garantie is dat CO2 daadwerkelijk opgeslagen zal worden. Die garantie is er inderdaad (nog) niet. Laat Greenpeace zich er dan op richten dat die garantie er wél komt én zet daarnaast in op wetgeving voor een maximale CO2-emissienorm voor de productie van elektriciteit. Iets wat ook in het regeerakkoord staat. Zonder de mogelijkheid voor kolencentrales om CO2 op te slaan zal een dergelijke wetgeving er niet komen. Ze kunnen dan immers niet aan die norm voldoen. Als regelgeving niet uitvoerbaar is, is deze ook politiek niet haalbaar.


CO2-opslag is niet dé oplossing voor ons klimaatprobleem, en er kleven natuurlijk ook nadelen aan. We hebben echter niet de luxe om deze optie af te schrijven, omdat energiebesparing en duurzame energie niet snel genoeg tot volle ontwikkeling kunnen worden gebracht om klimaatverandering binnen de perken te houden. CO2-opslag is daarom als overgangsmaatregel nodig als derde optie, om de andere twee de tijd te geven verder te groeien.
Ook kan CO2-opslag een bijdrage aan de klimaatdoelstelling leveren in andere sectoren dan de elektriciteitsector. Hier zijn alternatieven voor CO2-reductie veel moeilijker te realiseren. Zo werkt de staalindustrie nu aan een proces dat met 20% minder energie (lees: kolen) staal produceert. Daarmee zijn de emissies nog 80%, maar dat nieuwe proces produceert pure CO2 dat relatief eenvoudig en goedkoop opgeslagen zou kunnen worden.


Van nature kan aardgas ook CO2 bevatten, in Nederland tot wel driekwart. Voor de juiste kwaliteit aardgas moet de in het gas aanwezige CO2 worden afgescheiden. In plaats van de afgescheiden CO2 in de lucht te lozen, kan de pure CO2 die vrijkomt bij de winning van aardgas ook relatief eenvoudig worden opgeslagen in bijvoorbeeld het originele gasveld. Dit gebeurt nu al op het platform K12-B in de Noordzee. In de toekomst zullen de winbare aardgasvelden steeds meer CO2 bevatten, omdat de zuivere velden schaarser worden.


Een aantal klimaatdeskundigen stelt dat de concentratie CO2 in de lucht zelfs omlaag moet om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Zij gaan dus veel verder dan pleiten voor een drastische beperking van de CO2-uitstoot. CO2-opslag in combinatie met het gebruik van biomassa zou netto het klimaatgas uit de atmosfeer kunnen halen.

Door CO2-opslag nu in een kwaad daglicht te stellen, worden deze kansrijke toepassingen steeds moeilijker te realiseren. Bovendien zijn kolencentrales met CO2-opslag minder slecht dan zonder deze maatregel. Om maar niet te spreken van het steuntje in de rug dat Greenpeace zo verleent aan kernenergie. Verwar daarom een campagne tegen kolencentrales niet met een campagne tegen CO2-opslag.
Sander van Egmond is oud campagneleider duurzame energie bij Greenpeace en thans werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Hij is betrokken bij het nationaal onderzoeksprogramma CO2 Afvang, Transport en Opslag (CATO). 

Search in Website

Search publications»

My CATO

The form has been sent
Please fill in your username
Please fill in your password
Forgot your password?»

Contact

If you have any questions, comments or suggestions, please let us know.
More information»

CATO in the news

Your daily selection of CCS-news?

 

Log in to MyCATO for 'CATO in the news'